Přes polovinu Čechů si také myslí, že pravomoci hlavy státu by se neměly měnit. Čtvrtina z nich by souhlasila s posílením prezidentových pravomocí, desetina by naopak jeho pozici oslabila.

Tradičně lidé zastávají názor, že by se prezident měl věnovat řešení konkrétních otázek - myslí si to 41 procent z nich. Pětina by uvítala, kdyby se zabýval spíše obecnějšími tématy a otázkami morálky.

Nynější prezident Václav Klaus je čestným předsedou ODS. Spojení prezidenta s politickou stranou považuje za ideální šest procent dotázaných, třetině lidí to je jedno.

Kdo by měl volit prezidenta? (v procentech)
duben 2002 únor 2004 duben 2005
parlament 20 16 23
širší shromáždění volitelů 12 11 11
všichni voliči 57 68 57

Lidé se vyjadřovali podobně jako v minulých letech. Například podpora přímé volbě prezidenta sice proti loňsku poklesla, předtím však byla stejná jako letos. Z porovnání s loňským rokem vyplývá, že mírně ubylo příznivců rozšíření pravomocí prezidenta - loni byla pro bezmála třetina dotázaných, v současné době se jedná o čtvrtinu.