Mluvčí prezidenta Petr Hájek v neděli řekl, že na Zaorálkovo vyjádření podle něj ani nemá cenu reagovat. "Ta diskuse je někde dál než u těchto výpadů," řekl.

"Podle mě je korektní řešení, když vždycky zazní názor české zahraniční politiky, to znamená vlády," řekl dnes Svoboda v televizi Nova. Kvůli rozdílené interpretaci postojů v zahraničí se s Klausem dostal do sporu premiér Jiří Paroubek (ČSSD). Svoboda předpokládá, že prezident a Paroubek nějaké řešení sporu najdou.

"Prezident je v rozporu podle mě s celým polistopadovým vývojem v této zemi, dokonce i se svými vlastními bývalými spolupracovníky. To je velice vážná věc takovýmto způsobem otáčet kormidlo země jiným, opačným směrem," řekl dnes v pořadu České televize Otázky Zaorálek.

Šéf Sněmovny soudí, že Klaus dává jasně najevo, že by stál o "erozi celého procesu evropské integrace, o to, aby se rozpadla společná měna". "To je to, co nás činí nevěrohodnými," podotkl.

Cesty nikdo zakazovat nebude

Premiérovi vadí, že Klaus v zahraničí ostře kritizuje evropskou ústavu, jejíž schválení považuje vláda za svou hlavní prioritu. Pohrozil dokonce, že pokud se Klaus nebude řídit pokyny vlády, omezí některé jeho cesty. [celá zpráva]

Podle Svobody prezidentovi nikdo žádnou cestu zakazovat nebude. V případě, že by Klaus prezentoval jen své názory, je otázka, zda vláda bude schvalovat každou cestu, pokračoval ministr zahraničí. "To není cenzura, ale je to podle mě požadavek vlády, aby vždycky postoj české zahraniční politiky zazněl," dodal Svoboda.

Diskuse se nyní přenesly do roviny výkladu ústavy. Paroubek chce Klausovi navrhnout, aby se zúčastnil některého zasedání kabinetu, na němž budou ministři projednávat zahraniční politiku. Klaus se podle svého mluvčího Petra Hájka návrhu nebrání.

Neudržitelný stav

"Prezident nemá za úkol vykonávat zahraniční politiku v tomto státě. On se z ní nikomu nezpovídá, tady není prezidentský systém, on nemá tuto roli a měl by respektovat ústavu, která mu v rámci vlády vymezuje určitou úlohu," řekl Zaorálek. Podobně argumentuje také Paroubek.

Podle Svobody nejde o výklad ústavy. "Důležité je, že zahraniční politiku realizuje vláda. To bylo i v dobách, kdy Václav Klaus byl předsedou vlády," zdůraznil Svoboda. Zaorálek uvedl, že prezident natolik nerespektuje rozumnou míru věcí, že premiér se nemohl tomuto konfliktu vyhnout. "Ten stav je neudržitelný," řekl šéf Sněmovny.

Co říká Ústava ČR
Hlava třetí, Moc výkonná
Prezident republiky
Článek 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu.
Článek 63
(1) Prezident republiky
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Článek 64
(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
Vláda
Článek 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.
Celý text Ústavy ČR