Devíti procentům jsou Romové zcela lhostejní.

Podle oficiálních statistik ze sčítání lidu v roce 2001 se k romské národnosti hlásí 12 tisíc občanů ČR, jde o 0,1 procenta všech obyvatel. Podle odhadu Rady vlády pro národnostní menšiny z roku 2001 ale tvoří romskou menšinu 150 až 200 tisíc lidí.

Jaký je váš vztah k Romům? (v %)
Velmi dobrý 1
Dobrý 4
Stejný jako k ostatním 23
Mírně odmítavý 33
Jednoznačně odmítavý 20
Pociťuji k nim odpor 10
Žádný, jsou mi lhostejní 9
Zdroj: STEM

"Vztah veřejnosti k Romům se z dlouhodobého hlediska zlepšuje. Při srovnání s výsledky výzkumu, který STEM provedl před více než deseti lety, výrazně poklesl podíl lidí s negativním vztahem. Přibylo lidí, kteří mají k Romům stejný vztah jako k ostatním, případně k nim nemají žádný vztah. Mírně vzrostl také podíl lidí, kteří mají k Romům velmi dobrý nebo dobrý vztah," uvádí STEM.

Jaký je váš vztah k Romům? (1994 a 2005)
vztah srpen 1994 duben 2005
Pozitivní 3 5
Stejný jako k ostatním 19 23
Negativní 73 63
Žádný vztah 5 9
Zdroj: STEM

Výzkum také ukazuje, že mladí lidé a studenti mají k Romům pozitivní nebo neutrální vztah méně často než ostatní věkové a sociální skupiny. Pozitivní nebo neutrální vztah k Romům je méně častý také u obyvatel obcí do 2 000 obyvatel. Naopak častěji uvádějí pozitivní hodnocení lidé s vyšším vzděláním.

Necelá čtvrtina lidí (23 procent) si myslí, že by se v Česku mělo více dbát na práva romské menšiny. Opačný názor mají více než tři čtvrtiny lidí (77 procent).