Diskreditace úsilí nevládních hnutí považují za útok na základní demokratické principy zaručené ústavou. "Takový postoj je namířen proti občanským aktivitám," uvádí se v dopise.

Klaus na nedávném summitu Rady Evropy ve Varšavě prohlásil, že novým úkolem této mezinárodní organizace má být boj proti takzvané postdemokracii. Postdemokracie podle prezidenta zahrnuje především nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb.

Dvanáct bývalých disidentů v dopise připomíná, že právě občanské iniciativy bojovaly proti komunistickému režimu. Dopis podepsali Rudolf Battěk, Jiří Gruntorád, Karel Holomek, poslanec Svatopluk Karásek, biskup Václav Malý, Věra Roubalová, Jan Ruml, rabín Karol Sidon, socioložka Jiřina Šiklová, dramaturg Jan Štern, Václav Trojan a publicista Petr Uhl.

Klausův mluvčí Petr Hájek uvedl, že dokud si jej prezident nepřečte, nebude se k dopisu vyjadřovat.