Výluka začala v sobotu krátce před jednadvacátou hodinou a osobní vlaky byly až do neděle krátce před polednem nahrazeny autobusy. Jeden dálkový rychlík a dva spoje kategorie Eurocity nesjízdné místo objely odklonovou trasou přes z Břeclavi přes Hodonín a Holíč do Kútů. Méně kvalitní trasa a komplikace, spojené s odklonem, způsobily každému z expresů asi hodinové zpoždění.

Na trati z Lanžhota do Kútů mezitím odborníci vyzvedli most a odsunuli jej na stranu tak, aby bylo možné dále používat alespoň jednu z jeho dvou kolejí. Ta bude několik měsíců sloužit provozu z Moravy na Slovensko. Uvolněný prostor v místě sousední koleje využijí stavebníci k tomu, aby vystavěli nový most. Až bude k dispozici, definitivně odstraní současnou ocelovou konstrukci a dostaví druhou polovinu díla.

"Jednalo se o ojedinělý zásah. Zatímco v jiných případech jsme most odstranili úplně a po dobu budování nového se jezdilo přes provizorium, tady padlo rozhodnutí dílo částečně posunout a dál využívat k provozu," řekl Karel Janků ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Olomouc.

Na speciální dráze byl zvednutý původní most odsunut stranou a znovu usazen, částečně ovšem na provizorní podpěry. "Most jsme zvedali postupně po pěti centimetrech. Přeci jen - je to padesát let stará konstrukce, u které se nedalo očekávat, co udělá. Báli jsme se, aby nezačaly odpadávat nýty nebo se most nepokroutil," dodal Emil Cendelín, který za dodavatele stavbu garantuje.

Stavaři budou nyní do osmnáctého srpna stavět na uvolněném místě nový most. Ještě dříve si výluku zopakují, ovšem v podstatně menší míře. "V červnu budeme měnit další most. Je ale menší, a proto jeho výměnu zvládneme ve tříhodinové přestávce mezi vlaky. Konstrukci nám již v nedalekých Hustopečích vyrábějí," dodal Cendelín.

Manipulace s mosty, která umožní jejich rekonstrukci a výměnu, je součástí koridorových prací. Česká republika tak plní svou část dohody se Slovenskem. Mezi Břeclaví a Bratislavou má úpravou stávající trati vzniknout spojení umožňující cestu do Bratislavy stošedesátikilometrovou rychlostí. Obdobné práce na podstatně delším slovenském úseku nejsou tak daleko jako u nás.