"Evropští demokraté? K těm já se vyjadřovat nebudu," řekl ve čtvrtek Klaus. Český prezident patří ve své zemi i v celé Evropě k nejtvrdším kritikům evropské ústavy. Domnívá se například, že státy v nové EU ztratí dosud výlučné právo tvořit si své vlastní zákony a že se v hlasovacích procedurách proti dnešnímu stavu sníží váha Česka. Unii také přirovnal k někdejší Radě vzájemné hospodářské pomoci socialistických zemí.

Podle europoslankyně za ED Jany Hybáškové Klaus a poslanci Evropského parlamentu za ODS jen přejímají názory britských konzervativců na evropskou ústavu, a nehájí tak české národní zájmy. "Je to tupé přejímání argumentů britských konzervativců proti ústavě," řekla Hybášková.

Český prezident v dubnu v Praze představil brožuru Řekněme své ano nebo ne evropské ústavě se studií irského euroskeptika Anthonyho Coughlana, který odmítá přijetí evropské ústavy jako krok směřující k vytvoření evropského superstátu. Klaus ke knize napsal předmluvu se svým "desaterem" proti evropské ústavě. Také ve čtvrtek Klaus v pražském Autoklubu moderoval Coughlanovu přednášku, na níž oba své názory zopakovali.

Kdo mluví jménem ČR?

"Prezident zplnomocnil předsedu vlády a ministra zahraničních věcí k podpisu evropské ústavní smlouvy. Pochopitelně tedy nyní nemůže vystupovat proti přijetí dokumentu, který v zastoupení podepsal. Tím překračuje pravomoci, které mu byly svěřeny ústavou," míní místopředseda ED Stanislav Polčák.

Dodává, že zahraniční politiku vlády určuje vláda, nikoli prezident. "Mnozí z mých kolegů v Evropském parlamentu se mne ptají, kdo vlastně jménem ČR v zahraničí hovoří a jestli naši občané skutečně považují společnou evropskou integraci za obdobu bývalé RVHP. Obraz naší země v Evropě tak může utrpět těžko napravitelné ztráty," uvedla evropská poslankyně Hybášková.

"Ústavní stížnost je možné podat proti jakémukoliv konání veřejné moci, kde nejsou k dispozici jiné opravné prostředky a stěžovatel se domnívá, že bylo zasaženo do jeho ústavních práv a svobod," řekl k podnětu ED mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil.

Úřad či soukromá osoba

Podle právníků musí ale podavatelé stížnosti prokázat, že se jich prezidentovo konání bezprostředně dotklo. Navíc prezident by musel jednat z pozice hlavy státu, nikoliv jako soukromá osoba.

Evropští demokraté prezidenta už v dubnu nařkli, že poškozuje zájmy České republiky a vyzvali jej v otevřeném dopise i v tisku k debatě o euroústavě. "Bohužel, žádná nabídka, a dokonce žádná reakce ani žádná odpověď na tyto výzvy nepřišla," řekla Hybášková.

Argumenty české hlavy státu shrnuté do "desatera" v dubnu ostře odmítli například místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras a předseda jeho ústavního výboru Jo Leinen. Klausovy názory označili za nepravdivé a poškozující zájmy České republiky. [celá zpráva]

Prezident a evropští poslanci ODS po vedení Evropského parlamentu žádali omluvu a vysvětlení. [celá zpráva]