Lidé, kteří byli bez jakýchkoli podrobností vyzváni k úhradě dluhu vůči ČT, mohou na webových stránkách zjistit období, za které je dlužná částka účtována i výši úroku z neuhrazené částky. Dosud tuto informaci poskytovaly pouze speciální telefonní linky ČT, které byly ovšem zpoplatněny částkou 38 korun za minutu.

Zájmce o údaje musí uvést své jméno, variabilní symbol nebo číslo SIPO a výši dluhu, o níž byl informován dopisem. "Na této stránce si pak následně může po uhrazení dlužné částky ověřit, že byla připsána na účet," informoval Novinky mluvčí televize Martin Krafl.

Na základě kampaně ČT proti dlužníkům již podle Krafla své dluhy uhradilo více než 72 tisíc poplatníků. Jejich nedoplatky byly v celkové výši téměž 19 miliónů korun.

Česká televize se od veřejnosti dočkala za svůj postup silné kritiky. Naopak Rada ČT postup vedení schvaluje.