Jde především o nevhodnou formulaci dopisu dlužníkům, která je příliš strohá a právní, podle radních v ní chybí citlivý přístup. Dále rada kritizovala provozování placené infolinky pro koncesionáře, kteří si chtějí ověřit výši svého dluhu. Radní vytkli šéfům ČT i necitlivý přístup vůči dlouhodobým solidním plátcům a nedostatečné informování veřejnosti o celé akci. Vedení ČT se na středeční radě omluvilo za tato svá pochybení.

Radní Petr Uhl v průběhu jednání dokonce navrhl zastavení celé akce a omluvu ČT veřejnosti. "Poté by televize spustila celou akci s firmou BSP znovu, ale za méně kontroverzních podmínek," navrhl Uhl. Jeho návrh však radou neprošel. V diskusi rady také zazněla informace od vrchního ředitele ČT Františka Lamberta, že k pochybení došlo i ze strany České pošty, která rozeslala několik tisíc upomínacích dopisů dříve, než začala fungovat placená infolinka v ceně 38 korun za minutu hovoru.

Stav vymáhání TV poplatků
  • ČT odeslala dopis půlmiliónu dlužníků, do středy 17. května do 15. hodin zaplatilo 47 500 dlužných poplatníků.
  • Na účet zaslali od začátku vymahačské akce dlužníci už 12,5 miliónu korun.
  • ČT do středy dni vyřídila 4000 námitek vůči vymáhání dlužných poplatků, z toho 25 bylo oprávněných, zbytek neoprávněných.

Generální ředitel ČT Jiří Janeček upozornil, že problém je také v legislativě. "Ve Sněmovně už dlouho leží nový návrh zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Ten umožňuje i lepší evidenci poplatků. Poslanci ho však zatím neschválili a my museli postupovat podle starého, nemoderního zákona," řekl Janeček.

Radní: ČT se vydala správnou cestou

Většina radních ČT se po vysvětlení přiklonila k závěru, že se veřejnoprávní televize vydala správnou cestou, která chrání poctivé platiče koncesionářských poplatků. "ČT mě přesvědčila, že akce je principielně správná, v tisku se ale zvedla vlna odporu proti veřejnoprávní televizi. Proč? Protože televize jednala s koncesionářem takovým tónem, jak úředník jedná s žadatelem. Větší citlivost by byla na místě," řekl radní Erazim Kohák.

Uhl ještě připomenul, že by další firmy či společnosti mohly přistoupit k vymáhání dluhů stejnou cestou a tím by zvýšily nebezpečí napětí ve společnosti. Právník ČT Martin Elger v průběhu jednání rady vysvětloval, že všechny právní vztahy, včetně ochrany osobních dat, byly prověřeny, což Česká televize může kdykoli dokázat.