Paroubek hájil program: "Vláda se bude řídit programových prohlášením a má tu výhodu, že předchozí vlády za tři roky něco udělaly."  Topolánek program označil za vágní, ještě vágnější než předchozí, a stavěl proti němu jako alternativu Modrou šanci ODS, která do detailů řeší nejen daňovou problematiku, ale třeba také otázky rozvoje vysokého školství nebo bydlení.

Paroubek k údajné nekonkrétnosti programu vlády uvedl, že jsou v něm dvě priority, a to "řešit nezaměstnanost a udržet příznivý hospodářský růst". Zdůraznil, že "pokračujeme v politice, která byla založena už za Zemana".

Topolánek vládu sociální demokracie okomentoval slovy: "Co jste dělali celých sedm let, nejste schopni ani řešit problémy, které jste sami nadělali."

Topolánek chtěl souboj argumentů

V Sedmičce si přitom stěžoval na způsob vedení diskuse ze strany soc. dem. a požadoval souboj argumentů: "Řeka plyne a voda teče. Já už s minulým předsedou měl problém, že používal arogantní způsoby a v tom nemíním pokračovat."

Paroubek přitom uvedl i jaké konkrétní zákony, které mají řešit problematiku bydlení pro mladé lidi či jak se má změnit daňový systém. Také zdůraznil význam redukce byrokracie na ministerstvech. Na to Topolánek reagoval slovy: "Kapři nikdy nerozhodnou o vypuštění rybníka." Požadoval přitom zjednodušení agendy.

Podle Paroubka řada kroků souvisí s mezinárodními závazky vyplývajícími z konvergenčního programu, abychom mohli přijmout euro, což například vyžaduje jen tříprocentní schodek rozpočtu veřejných financí.

Spor okolo rovných daní

Největší spor se strhl okolo rovných daní a zavedení jejich dopadů na Slovensku.

Paroubek volil srovnání, že za šest let sociálnědemokratické vlády došlo k nárustu reálné průměrné mzdy o 31 procent, což uvedla českomoravská konference odborových svazů. Na Slovensku přitom došlo k poklesu reálné mzdy o 1,3 procenta.

Topolánek tvrdil, že Českou republiku a Slovensko nelze rovnávat, protože na Slovensku stál před kolapsem zdravotní systém a v zemi už provedli reformu důchodového zabezpečení. Navíc Slovensko má rychlé tempo ekonomického růstu.