Přehledy tématických okruhů k přijímačkám na VŠ, zadání loňských testů, případně seznamy letošních otázek se dají sehnat obvykle na internetu nebo přímo na studijním oddělení příslušné fakulty.

Informace o ústním pohovoru je nejlepší získat od těch, kteří se hlásili loni. Ideální jsou starší posluchači, protože je znáte a víte, komu můžete věřit. Existuje také řada studentských serverů, kde se dá sehnat spousta informací. Ale pozor, jsou to neověřené a občas si z vás může někdo vystřelit.

Test studijních předpokladů

Zhruba třetina uchazečů o vysokoškolské studium prochází některým z testu studijních předpokladů, který nemapuje znalosti, ale schopnost logicky uvažovat, analyzovat situaci, porozumět psanému textu, prostorovou představivost.

Dělá se například na Masarykově univerzitě či Ostravské univerzitě. Efektivní příprava je třeba pomocí internetového kurzu Scio (www.scio.cz). Můžete si sami zvolit tempo učení, věnovat se opakovaně jen některým tématům. Stojí od 150 korun.

Kdo riskuje

Velkému riziku neúspěchu se vystavuje ten, kdo nespojil maturitní předměty s těmi u přijímaček - mezi nimi a maturitou nebývá moc času na přípravu. Dobře nepostupují ani uchazeči, kteří podali přihlášky jen na "těžko dosažitelné" školy. Pokud neuspějete, neváhejte podat odvolání.

Podrobnosti najdete v příloze pátečního Práva Přijímačky na VŠ: jak se připravit