Jejich rozhodnutí již soud dále nepřezkoumával. To se Ústavnímu soudu zdá nedostatečné. "U členů Kolegia nejsou dostatečné záruky nezávislosti, oddělení od orgánů výkonné moci," upozornil Ústavní soud.

Uvedl, že si je vědom delikátnosti problému a že rozumí obavám NBÚ ze zmaření účelu zákona o ochraně utajovaných skutečností, jímž je ochrana bezpečnosti ČR. Soudní přezkum procesu bezpečnostního prověřování považuje ÚS za slučitelný se zájmem na bezpečnosti ČR, řekla místopředsedkyně soudu Eliška Wagnerová.

Soudci připomněli i judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který v případě střetu základních práv se zájmem na bezpečnost státu často "připomíná nutnost zajištění možnosti vyvrátit případně nepravdivé informace o soukromém životě, byť by šlo o informace tajné".

Ústavnímu soudu se nelíbila ani samotná existence kolegia, vzhledem k tomu, že ji ale stížnost nezpochybnila, zrušit jej nemohl. "Je tak vsunut do procesu nadbytečný článek, který nahlíží do soukromí sledovaných osob," míní Wagnerová.

Připomněla, že podle údajů NBÚ se bezpečnostní prověřování například od listopadu 1998 do února 2002 dotklo 15 352 fyzických osob a 563 organizací.

Wagnerová upozornila na to, že ač soud "byl ujišťován" Poslaneckou sněmovnou, že bude přijat nový zákon, dosud se tak nestalo.

Vládní návrh nového zákona o ochraně utajovaných informací ale počítá s tím, že neúspěšní žadatelé o prověrky se budou moci obracet výhradně na soud. Sněmovna normu koncem února podpořila v prvním čtení, její bezpečnostní výbor ji má projednat do 25. května. Podle Jana Klase z opoziční ODS zákon obsahuje řadu pozitivních věcí a stanovuje lhůty pro prověření žadatelů. Proti soudnímu přezkoumání nikdo nic nenamítá.

Ústavní soudci se bezpečnostními prověrkami zabývali již v roce 2001. Tehdy upozornili na to, že lidé, kteří nezískají osvědčení ke styku s utajovanými skutečnostmi, musí vědět, proč se tak stalo a musí mít možnost požádat o soudní přezkoumání verdiktu.

Rozhodnutí v těchto případech do té doby nemohla být podle zákona o utajovaných skutečnostech odůvodněna a nemohlo být u nich možné soudní přezkoumání.