"Jako historik vím, že se ohledně Letů bezuzdně lže. Žádný skutečný koncentrák tam nikdy nebyl," argumentoval Ransdorf, když v dubnu hlasoval proti usnesení Evropského parlamentu (EP) o Romech. EP tehdy vyzval, aby z někdejšího tábora zmizela velkovýkrmna vepřů.

Uhl v oznámení citoval paragraf trestního řádu: "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Podle Uhla Ransdorfovo tvrzení, že "označování letského cikánského tábora za koncentrák je bezuzdná lež, nacistické genocidium přinejmenším zpochybňuje".

"Stojím si za výrokem, že tam žádný skutečný koncentrační tábor nebyl. Byl to sběrný tábor," reagoval pro Právo Ransdorf. Naopak zpochybňuje argumenty např. německého novináře Markuse Papeho, jenž se prý snažil dokázat existenci plynových komor v Letech u Písku.

Pape však pro Právo popřel, že by psal o plynových komorách v táboře v Letech u Písku pro celé rodiny. "A jaký typ tábora to byl? SS sama ho nepovažovala za koncentrační, ale vězňové, kteří tábor přežili, byli transportováni do Osvětimi a dalších táborů," uvedl Pape s tím, že jeden z přeživších vězňů hodnotil u soudu podmínky v Letech u Písku jako shodné s Buchenwaldem.