Naopak klesl počet zjištěných trestných činů zneužívání pravomocí veřejného činitele na 248 (-136) a maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti 18 (-5). Podle informací Práva to uvádí ministr vnitra František Bublan ve zprávě pro středeční jednání vlády.

Z justiční statistiky vyplývá, že loni bylo za úplatkářství obžalováno 150 osob (+21) a pravomocně odsouzeno 97 osob (+22).

K nejvýraznějšímu poklesu v počtu obžalovaných osob došlo u trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, a to o 67 na 221 osobu. V těchto kauzách však vzrostl počet odsouzených osob na 127 (+17). Přibylo i odsouzených pro trestný čin podplácení - na 74 osoby (+21).

V roce 2004 bylo zjištěno celkem 1322 trestných činů, které spáchali pracovníci na úseku řízení a správy, což je proti předchozímu roku růst o 35,6 procenta. Výrazný podíl připadá přitom na porušování povinností při správě cizího majetku, zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností v řízení o konkursu.

Na policisty 226 žalob

Veřejnost velmi negativně vnímá trestnou činnost příslušníků Policie ČR, což se ale velmi těžce prokazuje. Podle kriminální statistiky bylo loni objasněno 325 trestných činů policistů, přičemž trestní řízení bylo vedeno proti 327.

Z toho 95 případů se týkalo zneužívání pravomoci veřejného činitele, 22 případů pojistných podvodů a 11 případů úplatkářství. Celkem 226 případů bylo ukončeno návrhem na podání obžaloby.

Na celkovém počtu pachatelů se nejvíce podíleli příslušníci služby pořádkové policie, dále služba kriminální policie a vyšetřování a rovněž dopravní policie.