Česká televize již delší dobu upozorňuje veřejnost, že hodlá razantněji poplatky vymáhat. Televizní spot postavila ČT na myšlence "normální je platit včas". Vedení ČT nesdělilo, kolik neplatičů televize registruje, kolik žalob na neplatiče může být podáno, ani to, jaký obnos může televizi vymáhání dluhů přinést. Již dříve však zástupci Soudcovské unie uvedli, že soudy očekávají přes půl miliónu žalob.

Televize registruje dva druhy neplatičů. První jsou ti, kteří nikdy neplatili a televize je tak nemá ve své databázi. Druhou skupinou jsou pak lidé, kteří kdysi platili a platit přestali. Současná aktivita ČT je zaměřena právě na druhou skupinu lidí, neboť jsou pro televizi mnohem lépe vypátratelní.

ČT chystá projekt i na vypátrání diváků, kteří nikdy za televizní přístroj neplatili, konkrétní podobu projektu však zatím ČT nechce zveřejnit s tím, že by tak chystaný atak na dlužníky ztratil na účinnosti. "I po této skupině však budeme intenzivně pátrat," řekl dnes vrchní ředitel ČT František Lambert.