Lákadlem pro diváky jsou i koncerty na třech pódiích - českém, ruském a americkém. Divákům by měl zahrát orchestr 5. amerického sboru dislokovaného v Německu, jejich kolegové z Ruské baltské námořní flotily či Ústřední hudba armády ČR. Zhruba do 19:00 hodin budou k poslechu big bandy, swing, jazz a dixieland.

V dětských tváří se odráželo upřímné nadšení. Foto: PRÁVO/Michaela Říhová

Mimořádný rozsah akce s sebou přináší i řadu dopravních omezení, výluk některých tramvajových linek. Po skončení vojenské přehlídky bude naopak MHD posílena.

SCHÉMA VOJENSKÉ PŘEHLÍDKY
Blok A - čelo
Praporečníci
Praporečníci AČR, Vojenská hudba AČR, Historické prapory
7 minut
Blok B - historická část
.: I. světová válka
Praporečníci s praporem, Četa Sokolů s praporem, Ruské legie, Francouzské legie, Italské legie, Čs. vojáci z roku 1918
cca 70 osob 10 min
.: Rok 1938
Praporečníci, Automobil s velením, Pěší rota: 1.četa, 2.četa, spojky na kolech, Motocyklisté, Automobily, Obrněná vozba, SOS: družstvo SOS, četnictvo, pohotovostní oddíl
cca 100 osob + 20 ks techniky + 4 koně 18 min
.: II. světová válka
RAF, 11. pěší prapor - Východní, Čs. armádní sbor v SSSR: pěší četa, průzkumná četa, automobily, tanková brigáda, Čs. obrněná brigáda z VB: motoprapor, motocykly, lehké automobily, nákladní automob, obrněné automobily, tanky
cca 170 osob + 50 ks techniky 25 min
.: SNP
povstalci, technika
cca 20 osob + 5 ks techniky, 5 min
.: Pražské povstání
povstalci, technika
cca 70 osob + 10 ks techniky, 10 min
.: Osvobození
Rudá armáda: průzkum, tanková rota, pěší rota, mechanizovaná rota, dělostřelectvo
2. Polská armáda: praporečníci, pěší četa, tanková četa
Rumunská armáda: pěší četa, automobily, tanková četa
Armáda USA: velení, pěší četa, motocykly, automobily, nákladní automobily, obrněné automobily, tanky
cca 520 osob + 145 ks techniky + 5 koní 45 min
Blok C - novodobá část
.: Váleční veteráni mírových misí
Četa veteránů
cca 45 osob 7 min
.: Policejní složky
Státní policie, Městská policie
cca 60 osob ,10 min
.: Armáda ČR
Praporečníci
Mise NATO: pěší četa, kolová technika
Mírové mise: pěší četa, kolová technika
Technika používaná AČR, Technika Tatra
cca 100 osob + 20 ks techniky, 20 min
.: Vzdušné síly - přelet v 10:45 - 11:00
2x MI 17, 2x Mi 24, 2x L 159, 2x Jas 39 Gripen