Ještě v říjnu 2004 vyjadřovala nespokojenost s politickou situací naší země necelá polovina českých občanů, v dubnu 2005 jsou již nespokojeny téměř tři čtvrtiny obyvatel České republiky, uvádí v průzkumu CVVM.

Spokojenost s politickou situací (v %)
Velmi spokojen 1
Spíše spokojen 6
Ani spokojen, ani nespokojen 17
Spíše nespokojen 36
Velmi nespokojen 36
Neví 4
Zdroj: CVVM

Více optimismu a spokojenosti v průzkumu vyjadřovali mladí lidé s dobrou životní úrovní a příznivci vládní ČSSD. "Ve věkových kategoriích 30 až 44 let, 45 až 59 let a u občanů starších 60 let jsou se současnou politickou situací naší země nespokojeny dokonce více než tři čtvrtiny občanů," uvádí CVVM.

Vláda ztratila 13 procent

Důvěra ve vládu jako jednu z ústavních institucí České republiky klesá od ledna, kdy ministrům důvěřovalo 34 procent občanů. Do března klesla vláda v očích občanů a důvěřovalo jí 27 procent. Aktuální průzkum důvěryhodnosti ukázal, že vleklé řešení vládní krize srazilo důvěru občanů na 14 procent. Pohoršily si i obě komory Parlamentu ČR. Sněmovně důvěřuje 15 procent lidí, což je ve srovnání s březnem o pět procent méně. Od počátku roku poslanci ztratili 13 procent. Senát ztratil oproti březnu 4 procenta a důvěřuje mu tak 18 procent občanů.

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
DŮVĚRA I/05 II/05 III/05 IV/05
Prezident 71 71 69 67
Vláda ČR 34 31 27 14
Sněmovna 28 22 20 15
Senát 22 20 22 18
Kraj 46 47 46 40
Obec 66 63 60 60
Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí "rozhodně důvěřuje" a "spíše důvěřuje". Dopočet do 100 % tvoří odpovědi "spíše nedůvěřuje" a "rozhodně nedůvěřuje" a odpověď "nevím".
Zdroj: CVVM

Nejdůvěryhodnější ústavní institucí zůstal i v dubnu prezident Václav Klaus a to i přes dvouprocentní pokles na 67 procent. Stálou důvěru občanů vykazují obecní zastupitelstva, kterém důvěřuje 60 procent lidí. Šest procent na 40 % si pohoršily krajská zastupitelstva.