"Pro nás je stěžejní koncert na Pernštýnském náměstí. Vystoupí přední intertpreti populární hudby s programem připomínajícím dobu před 60. lety. Náměstí jim rezervujeme na celých 24 hodin, vytváříme jim i zázemí na Wernerově nábřeží," řekla Právu starostka I. pardubického obvodu Hana Tomanová (ODS).

"Kormě tradičních pietních aktů jsme letos připravili setkání s válečnými veterány na radnici," řekl starosta Svitav Václav Koukal (nezávislý). V neděli dopoledne u sochy Vítězství v ulici. T. G. Masaryka představitelé města Svitav, armády a odboje položí květiny. Zazpívá Svitaváček a pěvecký sbor Dalibor.

 "Malý vzpomínkový akt chystáme už na pátek 6. května. Tradiční pietní připomínka bude spojena s hudební produkcí u sochy legionáře a v parku Čs. legii o hodinu později, tedy v jedenáct," řekl Právu místostarosta Ústí nad Orlicí Luboš Bäuchel (nezávislý). 

.: 60. výročí konce 2. světové války na Novinkách
Oslavy v celé ČR
Speciál osvobozování ČSR a Evropy
Oslavy v Praze

Města si přizpůsobují program vzpomínek a oslav k vlastní historii. V pátek 6. května 2005 ve 12.30 budou v Lanškrouně starostou přijati pamětníci bojů ve 2. světové válce. Ve 14:00 pak budou společně s představiteli města klást věnce u pomníku holocaustu . "V pátek 6. května v Poličce občané, představitelé a zástupci města položí květiny k soše partyzána, starosta Miroslav Popelka se setká s válečnými veterány. Večer bude v městském parku hrát dechová hudba, po nábřeží projde lampiónový průvod, v 21 hodin se nad městem rozzáří ohňostroj," shrnul oslavy v Poličce mluvčí Stanislav Sáňka.

Den vítězství Oslavy 60. výročí konce války se v Hradci Králové slaví pod souhrnným názvem Den vítězství. Hlavní program začne v sobotu 7. května ve 14 hodin koncertem Posádkové hudby na hradeckém Masarykově náměstí. O hodinu později tam budou mít příležitost řečníci ke slavnostním projevům a po nich přijde na řadu přelet historických letadel. Den zakončí slavnostní ohňostroj na Velkém náměstí ve 21.45. V neděli v devět hodin se ještě uskuteční položení věnců u pomníku Tří odbojů na Eliščině nábřeží.

Barevným odpolednem bude v Náchodě v sobotu dvě hodiny po poledni na Masarykově náměstí pokračovat Náchodské májování k 60. výročí ukončení II. světové války. Vystoupení mažoretek je na programu ve 14.30, muzikál MŠ Vančurova O krtečkovi a kalhotkách začíná v zahradě Déčka v 15 hodin. Následovat bude bohatá nabídka - m.j. se představí romský soubor Mirikle či taneční skupina ZŠ Komenského Flap. V 21 hodin vyjde z Českoskalické ulice lampiónový průvod, jehož cílem je Masarykovo náměstí, kde se uskuteční slavnostní shromáždění s projevem starosty města. Oslavy zakončí ve 21.45 ohňostroj z hradeb náchodského zámku.

Pietní slavnosti u pamětních desek obětí válek v režii Nového Města nad Metují se konají v sobotu v 18.45 v obci Spy, v 19 hodin v Krčíně a o patnáct minut později ve Vrchovinách. Lampiónový průvod vyjde z Husova náměstí ve 20 hodin za doprovodu hudby Harmonie ZUŠ Náchod a členů Klubu vojenské historie v dobových uniformách k pomníku na Náměstí republiky, kde se koná pietní akt. Po jeho skončení bude odhalena pamětní deska JUDr. Jaroslavu Vožickému, poslednímu přednostovi novoměstského okresního úřadu popraveného nacisty. Průvod bude pokračovat k sokolovně, kde bude připraven ohňostroj.

Oslavy 60. výročí osvobození
Pardubice 7. května 2005
13.50 shromáždění účastníků u pomníku Osvobození
13.50 - 14.00 nastoupení jednotek vítězných armád s vlajkami (vlajky ČR, Ruska, USA, Velké Británie)
14.20 - 14-45 projevy (primátor města Pardubice J. Stříteský, hejtman Pardubického kraje M. Rabas, velvyslanci v ČR (Rusko, USA, Velká Británie), zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu
14.45 - 14.55 položení věnců
15.00 - 15.05 čestná salva, ukončení pietního aktu
15.15 - 16.00 setkání s veterány a legionáři (malý sál Domu hudby)
16.00 - 17.00 malý raut s číší vína - pořádá hejtman Pk (Dům hudby)
17.00 - 19.00 slavnostní koncert k 60. výročí osvobození (Pernštýnské náměstí, Pardubice)
Hradec Králové 7. května 2005
14.00 Koncert Posádkové hudby (Masarykovo náměstí)
15.00 Slavnostní projevy a přelet historických letadel
16.00 Festival Swing Parade (zahraje pět jazzových kapel)
19.00 Slavnostní koncert Královéhradeckých slavností sborového zpěvu (Aldis)
20.00 Zapálení svíček u pamětních desek
21.45 Slavnostní ohňostroj (Velké náměstí)