"Prověřila jsem vaše upozornění. VZP naletěla odborné společnosti, která tento věk sama stanovila," řekla Součková Právu. Dodala, že věk nesmí rozhodovat v léčbě. "Tím je pouze medicínské hledisko. Co si dané léčení vyžaduje je nutné pacientovi dát a vždy postupovat podle nejmodernějších principů," řekla Právu Součková. Oznámila, že společnost své stanovisko přehodnotí a VZP také.

Léčba je drahá, ale potřebná

Jde o léčbu pacientů, kteří jsou stiženi infarktem. Ti nyní mohou dostat nejmodernější léčbu v podobě speciálního stentu, tedy výztuže srdeční tepny, potažené lékem. Že je tato léčba omezena 50. rokem věku, poprvé řekl Právu primář Ladislav Groch z interního oddělení Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně.

VZP nejdříve na dotaz Práva uvedla, že nic takového ve svém metodickém listu nemá. Po prověření celé záležitosti ale přiznala, že tomu tak je.

"Už jsem dal pokyn k přepracování. My ale nejsme viníkem. Věk 50 let stanovila pro moderní léčbu odborná kardiologická společnost, přesněji její výbor intervenční kardiologie," informoval vrchní ředitel léčebného úseku VZP doktor Antonín Pečenka.

Kardiologové uznávají chybu

"Byla to chyba. V přepracovaném pokynu už limit nebude," řekl člen výboru kardiologické společnosti profesor Michael Aschermann. Podle něj loni bylo normálních stentů implantováno 15 tisíc.  "Pak jsme dostali možnost u neuvěřitelně malého počtu pacientů vyzkoušet novou metodu, takže jsme si řekli, že ji vyzkoušíme u lidí s nimiž můžeme kooperovat. Tak se tam octnul limit. Stejně se ale v praxi nedodržoval. Byla však chyba, že tam vůbec byl,"řekl Aschermann.

Potahované stenty jsou zhruba dvaapůlkrát dražší než běžné stenty a stojí asi 76 000 Kč. Podle Pečenky budou zanedlouho běžnou léčbou, hrazenou pojišťovnou, protože se ukazuje, že přínosné jsou. 

Věk by rozhodovat neměl

Věk by neměl být omezujícím faktorem při žádné léčbě. Lékaři, s nimiž jsme mluvili ale přiznávají, že někdy tomu tak je a dává se přednost mladším před starším pacientem. "Vždy jde o úsudek daného lékaře," řekl Právu lékař z velké pražské kliniky, který si nepřál být jmenován.