Proti znovuobnovení trestu smrti se staví 27 procent dotázaných. Sedm procent nedokázalo odpovědět. 

"Existence trestu smrti má přitom relativně větší podporu mezi důchodci, mezi respondenty, kteří se nehlásí k žádné církvi či náboženství, mezi těmi, kdo jsou vyučení bez maturity, a mezi voliči ČSSD či KSČM," uvádí CVVM.

Má existovat trest smrti? (v %)
Rozhodně ano 28
Spíše ano 38
Spíše ne 18
Rozhodně ne 9
Neví 7
Zdroj: CVVM

Naopak nižší podporu má trest smrti u studentů, absolventů vysokých škol, křesťanských věřících a příznivců ODS nebo KDU-ČSL. Ve všech skupinách ale převažují stoupenci trestu smrti nad jeho odpůrci.

Trestní odpovědnost pod 15 let

Celkem jasný názor má veřejnost i na snížení hranice trestní odpovědnosti pod 15 let. Podpořili by ji více než čtyři z pěti dotázaných (85 procent). Téměř polovina respondentů je pro toto snížení rozhodně.

Proti snížení hranice bylo jen 11 procent lidí. "Oproti roku 2000 se podíl souhlasících se snížením hranice trestní odpovědnosti mládeže pod 15 let zvýšil o 22 procentních bodů," uvádí CVVM.

Snížit hranici trestní odpovědnosti pod 15 let (v %)
Rozhodně ano 48
Spíše ano 37
Spíše ne 8
Rozhodně ne 3
Neví 4
Zdroj: CVVM

Z těch, kteří se snížením hranice trestní odpovědnosti souhlasili, si 60 procent myslí, že by se měla vztahovat na všechny trestné činy. Podle 39 procent dotázaných jen na závažné trestné činy, jedno procento lidí neví.