První možností je postavit úplně novou lanovku z Pece pod Sněžkou na Růžohorky s tím, že by dalších 800 metrů turisté absolvovali pěšky až na stanici Růžová hora. Nahoru na Sněžku by se opět mohli svézt současnou dosluhující lanovkou, která by se nechala pouze na dožití. Podél nové lanovky by vyrostl také nový lyžařský areál.

 "To je maximální kompromisní varianta, se kterou přišlo ministerstvo poté, co město Pec pod Sněžkou tlačilo na to, aby se vybudovala nová lanovka až nahoru a s ní i sportovní areál. Takto by se městu umožnil určitý ekonomický rozvoj a finanční zisk," soudí náměstek ministra Ladislav Miko.

Druhou možností je rekonstrukce

Druhou možností je zrekonstruovat starou lanovku v její současné trase, což by se obešlo bez výstavby areálu. "Tato varianta by byla šetrnější, protože bychom se vyhnuli vykácení asi osmi hektarů kvalitních lesů ve spodním úseku, mezi Růžohorkami a Pecí," uvedl náměstek, ale zároveň upozornil na negativa.

Je otázka, jaký dopad by měly stavební práce na přírodu kolem vrcholu Sněžky, kde je jedna z nejcennějších oblastí Krkonoš, která požívá nejvyššího stupně ochrany přírody. Ministerstvo také čeká na postoj nového zastupitelstva Pece. Zatímco staré vedení prosazovalo novou lanovku až na vrchol Sněžky, nyní se podle starosty obec přiklání ke kompromisu - kratší lanovce a výstavbě sportovního areálu.