Organizační výbor souhlasil i s tím, aby kandidátům bylo uděleno slovo, pokud o to požádají a to na nejvýše 15 minut. O procedurálních otázkách by obě komory měly hlasovat samostatně a v případě, že by nedošly ke shodnému usnesení platí, že návrh nebyl.

Po případném neúspěšném prvním kole volby, by měl být dán prosto pro politická jednání. Třetí kolo volby by se mělo konat do 7 dnů, nejpozději však do 14 dnů, přičemž společná schůze bude přerušena.