Letos poprvé si uchazeči mohli pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku jen na jednu školu. A školy povinně pořádají jen jedno kolo zkoušek. Žáci, kteří se v prvním kole nedostanou, si v druhém kole budou moci podat neomezený počet přihlášek na školy, které další kolo vypíšou.

Někteří ředitelé středních škol soudí, že nový systém uchazeče nijak neznevýhodňuje. Podle většiny ředitelů jsou ale rodiče letos v mnohem větší nejistotě.

Přijímací zkoušky se zdaleka netýkají všech uchazečů. Především velká část těch, co se hlásí z devátých tříd, byla nebo bude přijata bez zkoušek, a to na základě svého prospěchu ze základní školy. Zkouškám se ale nevyhnou zájemci o prestižní školy, a to hlavně o víceletá gymnázia a některá čtyřletá gymnázia a střední odborné školy.

Informace budou mít krajské úřady

Pokud uchazeči nebudou v prvním kole přijati, o tom, které školy vypisují druhá kola a kolik je tam volných míst, se rodiče a jejich děti dozvědí na krajských úřadech. Ředitel střední školy totiž, pokud vyhlásí další kola, musí krajskému úřadu neprodleně oznámit počet volných míst v jednotlivých oborech. Krajský úřad pak má za povinnost také bez otálení zveřejnit, kde jsou ještě kapacity volné.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je ředitel střední školy povinen oznámit nejpozději do sedmi dnů po termínu přijímacích zkoušek, a to i v případě, že se přijímací zkouška nekonala, nejdříve však 20. dubna.

Jestliže byl uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat v jiné střední škole v dalších kolech. Uchazeč veřejné střední školy se může odvolat do osmi dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Odvolání podávají rodiče.