"Pokles důvěry občanů k prezidentu republiky oproti minulému měsíci není statisticky významný," uvádí CVVM. Nicméně dodává, že v meziročním srovnání prezident ztratil osm procent. V březnu 2004 mu důvěřovalo 77 procent občanů.

Důvěra k ústavním institucím 2005 (v %)
DŮVĚRA leden únor březen
Prezident 71 71 69
Vláda ČR 34 31 27
Poslanecká sněmovna 28 22 20
Senát 22 20 22
Krajské zastupitelstvo 46 47 46
Obecní zastupitelstvo 66 63 60
Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí "rozhodně důvěřuje" a "spíše důvěřuje". Dopočet do 100 % tvoří odpovědi "spíše nedůvěřuje" a "rozhodně nedůvěřuje" a odpověď "nevím".
Zdroj: CVVM

Rozladěnost občanů s politickou situací se v březnu ještě více prohloubila, a tak CVVM zjistila, že lidí, kteří jsou s domácí politikou spokojeni, je pouhých 11 procent. Ani spokojenost či nespokojenost nevyjádřilo 23 procent, což je o tři procenta méně lidí než v únoru. Nespokojených občanů přibylo o pět procent na 62 %.

Ke spokojeným s politickou situací patří častěji mladí lidé ve věku od 15 do 19 let, studenti a lidé, kteří označují svoji životní úroveň jako dobrou.

Z hlediska politické orientace panuje vyšší míra spokojenosti mezi příznivci ODS. Mezi nespokojené s politickou situací se častěji řadí sympatizanti KSČM. Nespokojenější jsou také lidé ve věku 45 až 59 let i lidé starší 60 let, důchodci a občané se špatnou životní úrovní.

Spokojenost s politickou situací 2005 (v %)
Spokojenost leden únor březen
Spokojen 14 13 11
Ani spokojen, ani nespokojen 29 26 23
Nespokojen 54 57 62
Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí "rozhodně spokojen" a "spíše spokojen", respektive "spíše nespokojen" a "rozhodně nespokojen". Dopočet do 100 % tvoří odpověď "nevím".
Zdroj: CVVM