S nabídkou služeb a zboží je spokojeno 77 procent lidí, zatímco nespokojenost vyjádřilo pouze 5 procent respondentů. "Výrazně převažuje spokojenost nad nespokojeností i v případě kultury, vztahů České republiky se zahraničím a životního prostředí," uvádí CVVM.

Méně výrazný rozdíl, avšak opět ve prospěch spokojenosti, agentura zjistila u dopravní obslužnosti, dodržování lidských práv, situace v armádě a u vědy a výzkumu.

"Oblastmi, se kterými byli oslovení občané především nespokojeni, jsou korupce, nezaměstnanost, hospodářská kriminalita, sociální jistoty, soudnictví a právní prostředí obecně, bezpečnost občanů a politická situace v České republice," píše CVVM.

Spokojenost občanů v únoru 2005 (%)
Kategorie spokojen nespokojen
nabídka zboží a služeb 77 5
kultura 62 8
vztahy ČR se zahraničím 52 6
životní prostředí 40 18
dopravní obslužnost 38 25
dodržování lidských práv 32 20
situace v armádě 30 13
školství 29 27
věda a výzkum 27 15
zdravotnictví 25 39
životní úroveň 20 37
postavení ČR v EU 19 29
účast občanů na rozhodování 17 36
fungování úřadů 16 41
soudržnost společnosti 14 35
fungování hospodářství 13 45
bezpečnost občanů 13 56
zemědělství 11 43
politická situace v ČR 10 53
sociální jistoty 10 58
právní prostředí 9 46
soudnictví 8 56
nezaměstnanost 4 79
hospodářská kriminalita 2 78
korupce 2 80
Poznámka: Spokojen je součet kategorií - velmi a spíše spokojen. Nespokojen - velmi a spíše nespokojen. Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpověď "neví".