Kursa byl podle svých spolupracovníků precizním archivářem. O tom také podle Brožka svědčila jeho pozůstalost, která se dostala do archivu. Ale opět bez jediné jeho osobní fotografie.

.: ANKETA
Líbí se vám vlajka ČR?
Hlasujte v anketě na konci článku.

Brožek proto již několik let pátrá po jeho příbuzných, od nichž by mohl fotografii získat. "Ozvala se mi jedna paní, která dokonce znala dosud nezveřejněné křestní jméno paní Kursové, ale podle jejích údajů si myslím, že asi nebyla jejich blízká příbuzná," uvedl Brožek.

Možných autorů vlajky bylo více

Kursa nebyl jediným člověkem, kterému se v minulosti připisovalo autorství české vlajky. V 60. letech se například všeobecně soudilo, že jejím autorem je akademický malíř Jaroslav Jareš (1886 až 1967). Po zpřístupnění dokumentů z jednání znakové komise z let 1919 až 1920 se ale většina odborníků přiklonila k názoru, že autorem je Kursa, řekl Brožek.

Aby výčet možných autorů české vlajky byl úplný, je potřeba podle něj zmínit i Čechoameričana Josefa Knedlhanse (1874 až 1956). Zejména krajané v Americe jsou podle Brožka přesvědčeni, že právě on, český rodák, který žil a zemřel v Americe, je autorem české vlajky. Brožek však na základě svého bádání nepovažuje tuto hypotézu za pravděpodobnou.

Ne vždy se správně vyvěšuje

Národní shromáždění Československé republiky schválilo 30. března 1920 v 18:45 zákon č. 252, který určoval podobu státní vlajky a státních znaků. Zatímco znaky se postupně měnily, vlajka vydržela s výjimkou válečných let až do rozdělení Československa: 17. prosince 1992 ji poslanci České národní rady jednomyslně schválili pro Českou republiku.

Státní vlajka
Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.
Zdroj: Hrad.cz

Ústecký vexilolog, tedy vědec zabývající se naukou o vlajkách, připomněl, že ne vždy se česká vlajka správně vyvěšuje. Bílá barva musí být vždy nahoře. Pro dospělé má Brožek mnemotechnickou pomůcku: bílá pěna na pivu je vždy na hoře. Dětem zase říká, že pokud by malovaly vlajku vodovými barvami a nahoře by malovaly červenou, stékala by jim tato barva do bílé. Proto musí být u vlajky bílá nahoře, aby do ní červená nestékala.

Podle Brožka nepatří česká vlajka k nejstarším, ale určitě k nejhezčím.