Přišlo sotva padesát studentů a několik lidí středního věku i starších. "Je nám jedno, které strany bude či nebude pan Gross předsedou. My jsme ho přišli vyzvat k odstoupení jen z čelní vládní funkce," řekl Právu jeden z organizátorů, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity Jan Vykopal. Ujistil, že tato ani žádná jiná vysoká škola nemá s akcí nic společného.

"Přišli jsme jako občané," zdůraznil. Na transparentech stály nápisy: Ostudo, odstup, Gross má červený nos (lže). Na jednom byla kresba vlaku vyjíždějícího z tunelu a vedle výzva: Stando, vrať se, myslíme to upřímně. České dráhy. Jiný transparent, v rukou zralejší ženy, měl poněkud odvážnější text: ČSSD - čeládka servilně sloužící dacanovi.

V projevech zesilovaných malým megafonem studenti opětovně vyzývali Grosse k demisi a poukazovali na nutnost, aby politici byli morálně a právně bezúhonní. Gross by měl podle řečníků odstoupit, neboť nevysvětlil okolnosti financování svého bytu i podnikání manželky. "Je to pohrdání občany této země," zakončil svůj projev budoucí právník, student Jan Kasal.

Jednotliví organizátoři se neshodovali v odpovědích na otázku, zdali budou ještě někdy proti Grossovi protestovat. O víkendových sjezdových dnech však rozhodně ne. Demonstrace proběhla klidně, policisté hlídkovali opodál. Malý rozruch i úsměvy způsobil jen drobný muž, jenž se představil jako Stanislav Oplatek a podpořil vládu odborníků, která by nahradila pravici i levici a přivedla lidstvo na cestu trvale udržitelného života, kdy bude na věky věků dostatek energií a surovin.