"Současný systém postrádá jasná pravidla. Brání postupnému zavádění nových účinnějších léků na trh a omezuje přístup pacientů k moderní léčbě," uvedl Mazan.

MAFS sdružuje výrobce originálních přípravků. Firmy vyrábějící jejich levnější náhrady, generika, jsou v České asociaci farmaceutických firem. Ani toto sdružení se stávající praxí nesouhlasí.

Komise dříve určovala, jaké léky budou hrazeny ze zdravotního pojištění a kolik za ně pojišťovny zaplatí. Ministerstvo financí pak z tohoto výpočtu stanovilo doplatek, který platil pacient.

Vyšší doplatky za některé léky

"O výši úhrad nyní rozhoduje ministerstvo, neexistují pravidla ani pevné časové lhůty pro stanovení výše úhrad, nejsou jasná kritéria či pravidla pro hodnocení žádostí o úhrady. Neexistuje možnost odvolání proti vyhlášce," shrnul Mazan výhrady.

Připomněl, že firmy opakovaně s ministerstvem zdravotnictví jednaly a upozorňovaly na porušování evropské legislativy. Česko totiž do svého právního řádu dosud nepřevedlo Transparenční směrnici o průhlednosti stanovení cen a úhrad léků. 

Stížnost má podle něj Evropskou komisi upozornit na alarmující situaci v ČR. Ministerstvo sice výši hrazení pojišťovnami řeší, plyne z něj ale, že za dlouhodobě užívané léky se doplatky zvýší. Připravovaná vyhláška může podle Mazana poškodit pacienty s rakovinou, epilepsií a psychiatrické pacienty.