Tlustý totiž nikdy v oznámeních o vedlejších příjmech, darech a nově nabytém nemovitém majetku nepřiznal, že si spolu s manželkou vedle rodinného domu ve Slaném pořídil v roce 1997 do osobního vlastnictví družstevní třípokojový byt v Praze. Zákon dosud neukládal sankce. Po 1. březnu je možné uložit v parlamentu pokutu až třicet tisíc korun za nesprávné či neúplné informace nebo za zamlčení majetku.

Zatímco pořízení rodinného domu poslanec do přiznání v polovině roku 1998 uvedl, vlastnictví družstevního bytu nikoli. Podle výpisu z katastru nemovitostí zaplatil Tlustý za převod družstevního bytu do osobního vlastnictví necelých 95 tisíc korun.

"Neuvedl jsem to proto, že v přiznáních se uvádějí změny majetku a já jsem ten majetek měl před nástupem do politiky," řekl Tlustý Právu a dodal: "Byt jsem měl z poloviny 80. let, pak pouze došlo k jeho odkoupení do osobního vlastnictví, takže šlo o změnu vlastnictví, nikoli nabytí majetku."

Podle předsedkyně senátního mandátového a imunitního výboru Heleny Rögnerové (klub SNK) je však i nabytí bytu do osobního vlastnictví tím, co politici podle zákona o střetu zájmů musí přiznávat. Poslanci předkládají svá oznámení senátnímu výboru, zatímco senátoři výboru sněmovnímu.

Co říká zákon

Zákon o střetu zájmů říká: Veřejný funkcionář je povinen do konce června každého následujícího roku po dobu výkonu své funkce písemně oznámit, zda za uplynulý rok nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému majetku.

"Pokud by poslanec nesplnil tuto povinnost nyní, kdy platí novela zákona, hrozila by mu až třicetitisícová pokuta, ale v takto staré kauze je beztrestný," řekla Právu Rögnerová. Připustila však, že mandátový a imunitní výbor nemá žádný nástroj, jak zjistit, zda poslanec skutečně uvedl vše pravdivě. "To je právě věcí novinářů," poznamenala.

Podle zjištění Práva patřil dům, v němž Tlustý koupil byt, družstvu Staropramenná, přičemž poslanec byl členem družstva. V roce 1997 pak byt koupil do osobního vlastnictví. Tak popsal situaci i Tlustý s tím, že nyní byt obývá jeho dcera. Na otázku, zda pobírá od Sněmovny jako mimopražský poslanec příplatek na ubytování v hlavním městě, odpověděl: "Žádný neberu."

Gross a Kalousek majetek přiznali

Z přiznání o vedlejších příjmech, darech a nově nabytém nemovitém majetku od roku 1997 do roku 2004 vyplývá, že nově získaný majetek přiznali v minulosti jak premiér Stanislav Gross, tak šéf lidovců Miroslav Kalousek. Gross v roce 1999 bez bližších podrobností uvedl, že si pořídil s manželkou do osobního vlastnictví byt spolu s nebytovým příslušenstvím.

V roce 2002 uvedl, že manželka koupila ornou půdu o rozloze 1,04 ha u Velkých Popovic. V roce 2003 Grossovo přiznání v kolonce nemovitý majetek obsahuje formulaci: Nebytový prostor (komora-sklep) - koupě. Stejné údaje jsou i u premiérovy manželky.

Kalousek v roce 1999 přiznal, že si spolu s manželkou pořídil v Bechyni rodinný domek v pořizovací hodnotě 2,3 mil. korun. O dva roky později uvedl, že společně s manželkou uzavřel kupní smlouvu s Pražskou správou nemovitostí, s. r. o., o koupi bytu 31 v panelovém domě v Praze 10. "Jednalo se o přednostní nabídku dosavadním nájemníkům, kupní cena byla splacena ve výši 752 000 Kč včetně DPH," napsal Kalousek.