"Pravděpodobný termín návštěvy přichází v úvahu na podzim 2003," uvedl Svaz průmyslu a dopravy České republiky, který byl organizátorem doprovodné podnikatelské mise do této nejlidnatější země světa. O novém termínu mise bude svaz včas informovat.

Česká republika má s Čínou nejvyšší a v poslední době stále se prohlubující obchodní deficit. Ten se letos za první dva měsíce vyšplhal na závratných téměř 11 miliard korun z předchozích necelých 7,5 miliardy Kč.

Český vývoz sice stoupl o cca 28 procent na 846 milionů korun, dovoz se však zvýšil o celých 46 procent na 11,7 miliardy korun. Vývoz i dovoz táhlo strojírenství, na české straně strojní zařízení a na čínské součásti počítačů.