Předloni bylo Česko 54. mezi 133 hodnocenými státy. Letos je v tabulce již 146 zemí. Na prvních místech jsou s nejmenší mírou korupce Finsko, Nový Zéland, Island a Dánsko. Na konci tabulky je Nigérie, Bangladéš a Haiti. Před ČR jsou v tabulce například Británie, Německo, Chile, Barbados, Španělsko, Uruguay, Omán, Botswana, Estonsko, Slovinsko, Bahrajn, Kostarika, Maďarsko či Kuvajt.

Transparency International na České republice kritizuje zejména zákon o bankrotu, u nějž případ Jiřího Berky odhalil velké slabiny. TI kromě toho požaduje zákon o střetu zájmů a konstatuje, že příslušný návrh vlády z roku 2004, na jehož sestavování se podílela, narazil na silný odpor.

Veřejné zakázky

Dalším naléhavým požadavkem podle TI je v České republice zákon o veřejných zakázkách. Jeden z největších případů kolem Karla Srby a ministerstva zahraničí ukázal nedostatečnost nynější úpravy a klientelismus, který při přidělování zakázek v ČR panuje. Ročenka připomíná také audit magistrátu Prahy, který v roce 2003 konstatoval, že všech 133 udělených kontraktů odporovalo zákonu.

TI kolem veřejných zakázek ovšem nevidí dostatečnou vůli ke změně. Zákon, který český parlament přijal v roce 2003, považuje za nedostatečný, protože neposkytuje dostatečnou míru kontroly a průhlednosti. Za jeho chybu považuje TI také to, že zavedl vysoké finanční břímě pro každého, kdo by si chtěl stěžovat na porušování. Zákon navíc ve srovnání s předchozí normou zavedl nové výjimky z pravidel.

Z pohledu korupce existuje jistá spojnice mezi fotbalem v České republice a Brazílii či Německu. Ve všech těchto zemích byly odhaleny korupční skandály v tomto nejoblíbenějším sportu, přičemž v Německu šlo i o výstavbu nového stadiónu v Mnichově, kde se má konat mistrovství. Německo je ovšem v celkové tabulce hodnoceno jako 15. nejméně zkorumpovaný stát.

TI v případě korupce v českém fotbalu upozorňuje zejména na postoj oficiálních míst vůči těm, kdo se na odhalení korupce podílejí. Fotbalový svaz totiž na devět měsíců zakázal hru Radkovi Váňovi, který pomohl reportérům České televize natočit příslušný dokument, a korupci tak vynést na světlo světa.

Letošní ročenka naopak chválí reorganizaci protikorupční policie v ČR. Píše, že dosavadní výsledky naznačují, že by mohla mít pozitivní dopady.