Podle Jirsy ústava nedává prezidentu republiky možnost odmítnout jmenování některého soudce, který splnil všechny zákonem stanovené předpoklady pro tuto funkci.

Podle Klause je ale jmenování soudců z hlediska prezidenta republiky rozhodovacím procesem a nikoli automatismem. "Prezident, který rozhoduje, nemůže být povinen jmenovat konkrétní osobu do konkrétní funkce. Všem je jistě také známo, že v minulosti prezident republiky například nejmenoval řádně navrženého kandidáta na prezidenta NKÚ, že nejmenoval vysokoškolského profesora, velvyslance a ostatně i řadu soudců," napsal Klaus Jirsovi v dopise, který prezidentská kancelář rozeslala médiím.

Ústava podle Klause říká, že "rozhodnutí prezidenta republiky...vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády" a že vláda za toto jeho rozhodnutí odpovídá. "To je zcela výslovným potvrzením toho, že jde o rozhodovací proces," tvrdí Klaus.

Reforma je nutná

Jirsa by přesto, stejně jako někteří zastánci Klausova rozhodnutí, do budoucna zpřísnil podmínky výběru soudců. Na každé místo soudce by vypsal výběrové řízení. V současné době, kdy má mít česká justice přes 3000 soudců a téměř 200 jich chybí do tohoto počtu, v žádném případě není "přesoudcováno". Soudci zvláště na severu Čech a Moravy chybějí, podotkl v úterý Jirsa.

Justice ale podle Jirsy potřebuje reformu a do budoucna rozhodně musí skončit cesta bezmyšlenkového navyšování soudních míst. Místo toho by měly vznikat kolem soudců týmy soudních asistentů a justičních úředníků.

Zavalení soudů případy lze podle Jirsy zabránit zavedením smírčího řízení jako určitého síta či preventivního opatření i do civilních sporů. Polovina případů by se pak k soudu ani nedostala, míní Jirsa.

Prezidentovi Soudcovské unie vadí, že je justice "uzavřený systém, který do k sobě málokoho pouští". Tento trend je patrný 15 let od pádu komunismu, kdy i soudci středního věku tíhnou více k právnímu formalismu než k obecným principům spravedlnosti. Jirsa by uvítal zjednodušení soudních rozhodnutí, aby jim rozuměl i právní laik a nebyl to "elaborát pro kolegy".