Hodnocení ČR přinesla výroční zpráva o lidských právech za rok 2002 zveřejněná v pondělí americkým ministerstvem zahraničí ve Washingtonu.

Spojené státy nám vyčítají zejména rasistické projevy společnosti vůči menšinovým Romům a s nimi spojené aktivity hnutí "holých lebek". Diskriminační smýšlení je prý vlastní rovněž části osob v policejním sboru, i když právě zde se situace prý lepší a k "nahlášeným incidentům se přistupuje mnohem vstřícněji a z profesionálního hlediska lépe".

Romská komunita si také polepšila ve školní výuce, "kde se potřebám dětí věnují speciálně vyškolení asistenti a jsou zaváděny i dvojjazyčné učebnice". Celkově ale u nás Romové trpí "chudobou, nezaměstnaností, diskriminací, negramotností a řadou nemocí".

Terčem rasistických útoků se u nás loni stali i Alžířané a Indové a tyto incidenty se zařadily mezi 452 případy rasově motivovaných činů, které se v Česku loni udály. Zpráva mimo jiné zmiňuje případ, kdy pětice policistů zbila v Karlových Varech Roma a byla potrestána až koncem loňského roku.

Policisté jsou prý příliš agresivní

Praze je vytýkán i liknavý přístup k postihu "hřešících" policistů. Hodnocení uvádí případ ostravského vyšetřovatele, jenž v dubnu 2001 při výslechu údajně napadl podezřelého muže. Agresivní policista nebyl dosud nijak potrestán a stále je ve službě.

Násilí ze strany mužů zákona prý čelili i aktivisté, jež byli zadrženi v záři v roce 2000 při demonstracích proti zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

USA si všímají rovněž situace v našich věznicích, kde se už podmínky "srovnaly s mezinárodními standardy". Problémem ale zůstávají přeplněnost cel a dlouhá vyšetřovací vazba. Naopak pochvalu jsme sklidili za otevření věznice pro ženy s malými dětmi ve Světlé nad Sázavou.

Domácí násilí stále aktuální

Z pohledu USA máme stále mezery v přístupu k otázkám domácího násilí, jež "zůstává v mnoha případech za dveřmi". Péče o postižené osoby týrané partnery se ale prý jinak zlepšila.

Washingtonu se také nelíbí přetrvávající nerovnoměrné odměňování mužů a žen za stejnou práci. Osoby slabšího pohlaví dostávají ve srovnání s muži jen osmdesát procent mzdy.

Poněkud lhostejně prý Praha přistupuje i k postiženým lidem. Největší dluh má vůči nim metro v hlavním městě, kde je sice 24 stanic z 50ti přístupných i pro vozíčkáře, ovšem většina leží převážně "v okrajových čtvrtích".

Velká kapitola zprávy je věnována i vypořádávání se s komunistickou minulostí, a to jak v rovině morální, tak soudní. Zpráva bez bližších komentářů zmiňuje v listopadu ukončený proces s bývalým československým premiérem Lubomírem Štrougalem a všímá si rovněž prodloužení platnosti lustračních prověrek.

Spojené státy hodnotily vedle Česka dalších 195 zemí. Nejhůře v jejich posudcích o dodržování lidských práv dopadly Čína, Severní Korea a Barma.