"Šest inspektorů Evropské komise prověří v následujícím týdnu způsob zajištění monitorování kapalných a plynných výpustí elektrárny Temelín a rozložení těchto výpustí v jednotlivých složkách životního prostředí v okolí elektrárny. V rámci své kontroly navštíví inspektoři i monitorovací zařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO)," řekl v pondělí Právu mluvčí elektrárny Milan Nebesář.

Evropské společenství atomové energie Euratom je platforma pro jadernou energetiku, podporu atomového výzkumu, zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení a především nadnárodní kontrolu zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou mírového využívání atomové energie.