Absolventi nástaveb mohou pracovat jako kvalifikovaní dělníci s předpokladem stát se mistry nebo se uplatnit zejména jako technologové. Na podzim letošního roku plánuje otevřít maturitní nástavbové obory více než 400 středních škol. Zájemci mohou vybírat z 52 oborů.

Mezi nejžádanější patří obory s ekonomickým zaměřením, hojně je zastoupena gastronomie, stavebnictví, strojírenství a dřevařství. V nástavbách zaměřených na podnikání, o něž je největší zájem, studenti získají základy, které potřebují pro vlastní živnost. Studenti se učí vést účetnictví, zpracovávat obchodní korespondenci a také využívat informační technologie.

Kromě denního studia, které je v nabídce převažující, školy realizují studium při zaměstnání, zejména v dálkové formě, méně časté je večerní a distanční forma. V soukromých školách se platí školné, jehož výše se liší podle náročnosti oboru a technického vybavení škol. Pohybuje se od zhruba pěti do 22 tisíc korun ročně.

Řada středních škol umožňuje studovat některé obory i uchazečům s tělesným či smyslovým handicapem. Je však nutné nejprve si ověřit, zda konkrétní postižení uchazeče a jeho rozsah je v souladu se zdravotními kritérii pro vybraný obor. Nabízejí se zejména obory z oblasti ekonomiky, gastronomie a mnoho dalších.

Každý ze zájemců o maturitu v nástavbovém studiu musí zvážit i určitá rizika. V maturitních nástavbách je totiž vysoká studentská úmrtnost. Denní studium nedokončí přibližně 30 procent žáků, v dálkové či večerní formě až polovina.