„Počet předčasných porodů souvisí s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké,” řekl vedoucího Perinatálního centra Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (ÚPMD) Petr Velebila. V minulém roce činilo těhotenství s dvojčaty nebo vícerčaty 1,3 procenta. V roce 2010 to bylo téměř o 1000 případů více.

Zatímco u jednočetných těhotenství se rodí ve 23 procentech císařským řezem, u vícečetných těhotenství je to téměř 80 procent. Celkový podíl porodů císařským řezem byl loni asi 24 procent, od roku 2014 však nestoupá a v posledních třech letech naopak mírně klesá.

Podle předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimíra Dvořáka je ČR v jejich počtu pod mediánem Evropy a je jich například méně než v Německu.

Víc lidí umírá, než se rodí. Počet obyvatel ČR roste díky migraci

V Česku je 90 porodnic a 12 z nich je specializováno na předčasně narozené děti.

„Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají nejvíce zkušeností,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Česko má podle Velebila jednu z nejnižších perinatálních úmrtností, tedy úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života, v Evropě. V minulém roce to byly čtyři děti na 1000 porodů. Podle Velebila je to právě díky organizaci péče a koncentraci rizikových porodů do perinatálních center.