Kmenta byl vyzván k podání vysvětlení v souvislosti s článkem Tajné operace Andreje B., který vyšel v magazínu Reportér a věnoval se krokům premiéra Andreje Babiše (ANO) v oblasti bezpečnostních složek a týkal se i činnosti ÚZSI, tedy rozvědky.

Ta novináři uložila pokutu 20 000 korun, kterou vrchní soud následně snížil na 3000 korun.

„Pokuta byla odůvodněna tím, že stěžovatel opakovaně bez dostatečné omluvy nevyhověl výzvě policejního orgánu, přičemž v druhém případě reagoval urážlivě, a v důsledku tohoto jednání došlo dvakrát ke zmaření úkonů trestního řízení,” shrnul ÚS. Připomněl, že Kmentovi bylo předvolání opakovaně zasláno s minimálním předstihem a on se omluvil a navrhl možné náhradní termíny.

Soudce David Uhlíř

Soudce David Uhlíř

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Senát ÚS se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem poukázal na důležitost svobody médií a zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení by se měly vyvarovat jednání, které by „mohlo vyvolávat dojem, že s novináři je zacházeno jinak a přísněji než s jinými osobami”. Výši pokuty v této souvislosti proto označil za „neadekvátní a neproporcionální”

„Pokud by vrchní soud výši pokuty nemoderoval, musel by Ústavní soud ústavní stížnosti vyhovět a vyslovit, že došlo k porušení stěžovatelových ústavně zaručených základních práv a svobod. Takto došlo pouze k jejich zásahu, který lze ještě s ohledem na výše uvedené z ústavního hlediska výjimečně připustit,” uzavřeli soudci.

Ústavní soud

Ústavní soud

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Soudce Uhlíř při vynesení verdiktu poznamenal, že nález a zdůvodnění ÚS by si měly vyslechnout především strany sporu, které se jednání neúčastnily.