Jak jste reagoval na výzvu Miroslava Kalouska, abyste podal demisi?

Považuji za velmi neseriózní, že celou tuto politickou operaci předseda Kalousek spustil v době mé plánované nepřítomnosti v ČR při oficiální státní návštěvě Francie. Za druhé tady je evidentní stupňování požadavků ze strany kolegy Kalouska, respektive KDU-ČSL, ať to není v osobní rovině.

Přestože jsem učinil nějaké kroky, KDU-ČSL vydala své "tři body", které by měl předseda vlády naplnit, aby bylo vše snesitelné pro KDU-ČSL. Bez ohledu na to, kdy jsem k těm krokům přistoupil, měl jsem ty věci v plánu a udělal jsem je. A najednou dnes KDU-ČSL přijde ústy předsedy Kalouska s takovýmto stanoviskem. Myslím si, že není možné vystavovat zemi permanentní krizi, kdy bude jeden z koaličních členů neustále říkat, že má předseda vlády podat demisi, jinými slovy, že má podat demisi celá vláda.

Nehodlám se zdržovat pletichařením, které tady někdo na tenise nebo jinde připravuje.

Kalousek tvrdí, že nejde ani o osobní spor, ani spor politických stran, ale o to, že vaše vysvětlení majetkových kauz není věrohodné pro veřejnost. Říká, že to je tedy objektivní problém. A proto prý žádá vaši demisi.

Kolega Kalousek na jednání před všemi řekl, že ho kauza mého bytu nezajímá a že ho znepokojují věci kolem podnikání mé manželky. Tam jsme však jasně řekli, že ta věc je ukončena. Mimochodem KDU-ČSL chtělo před několika dny stejné řešení. Druhý problém  má KDU-ČSL se záležitostí našeho sporu s panem doktorem Altnerem, což se týká financování soc. dem. Oba tyto argumenty jsou evidentně pouze zástupným problémem a jde tady o jiný cíl.

Pohrozil jste, že požádáte prezidenta republiky, aby odvolal lidovecké ministry. Znamená to, že byste stál o koaliční vládu jen s Unií svobody?

Ničím jsem nepohrozil, jen konstatuji, co je logické. Je-li nějaký kolektiv a několik jeho členů má názor, že by měl šéf týmu odejít, tak buď šéf týmu odejde, anebo odejde ten, kdo požadavek vznesl. Je to úplně normální záležitost a nemůže to být jinak. Ve světě nemůže existovat vláda, ve které by někteří členové žádali demisi premiéra a tvářili bychom se, že vše je normální.

Jasně jsem řekl, že pokud ČSSD nezmění své stanovisko, které bylo jednomyslně přijato jak předsednictvem, tak i poslaneckým a senátorským klubem. Necítím právo v rozporu s tímto stanoviskem rezignovat. Abych nezasahoval do vnitřních poměrů v soc. dem., řekl jsem, že nyní několik dní ČSSD povede Zdeněk Škromach.

Pokud by někdy do středy soc. dem. změnila své stanovisko, tak já samozřejmě v klidu odejdu a nebudu se držet své židle jako klíště. Pokud to tak nebude a zároveň nezmění stanovisko KDU-ČSL, považuji za normální, co jsem řekl, tedy že její členové z vlády odejdou.