"Já si myslím, že pro každého člověka, když vidí ty záběry v televizi, je samozřejmě  válka něco, co se příčí normálnímu lidskému vnímání," uvedl Gross na tiskové konferenci po svém znovuzvolení místopředsedou. Na dotaz Novinek, která z rezolucí je mu blízká, řekl: "Člověku se chce říci něco ostřejšího, je však otázka samozřejmě zvážit argumenty, které vyplývají z chladného zvážení důvodů, které vedly k této akci. Hlas srdce, alespoň mně, táhne k tomu aby to slovo bylo takové, jak to člověk cítí a jak o tom mluvím."

Rezoluce k Iráku, kterou se chystá předložit místopředseda krajského výkonného výboru Středočeského kraje Libor Rouček a jejíž text se Novinkám podařilo získat, je přitom mnohem smířlivější než rezoluce, kterou v pátek delegátům sjezdu přečetl Richard Falbr. Zatímco Falbr v rezoluci, kterou připravil společně s Janem Kavanem a Vladimírem Laštůvkou, jednoznačně odsuzuje válečný konflikt a vyjadřuje s ním nesouhlas, jelikož "je dle názoru sjezdu vedena v rozporu s mezinárodním právem...", rezoluce Libora Roučka nad válkou vyjadřuje pouze politování. Navíc vyjadřuje podporu dosavadní činnosti vlády v této otázce.

TEXTY REZOLUCÍ -----------------------------------------------

REZOLUCE předložená Richardem Falbrem:

"Čeští sociální demokraté nikdy nepochybovali o tom, že režim Saddáma Husajna je nelidský a má na svědomí nesmírné množství životů. Přesto jsme přesvědčeni, že cestu k nápravě nelze prosazovat jakýmikoli prostředky.

Sjezd ČSSD, zde v Praze, ve dnech 28. až 30. března 2003 vyjadřuje svůj nesouhlas s válkou vedenou USA, Velkou Británií a tzv. aliancí proti Iráku, která byla zahájena bez souhlasu mezinárodního společenství a OSN a je tedy dle názoru sjezdu vedena v rozporu s mezinárodním právem. Sjezd vyjadřuje přesvědčení, že legitimního cíle mezinárodního společenství, odzbrojit režim Saddáma Husajna mohlo být dosaženo mírovými prostředky, kdyby se válčící státy nerozhodly ignorovat OSN, kdyby politický proces nebyl zastaven, kdyby inspektorům nebylo zabráněno dokončit svou práci.

Čeští sociální demokraté žádají, aby se další vývoj událostí v Iráku vrátil pod kontrolu OSN. Současně zdůrazňuji naléhavou nutnost poskytnutí humanitární pomoci jejím prostřednictvím."

REZOLUCE předložená Liborem Roučkem:

"Česká strana sociálně demokratická vždy usiluje o řešení mezinárodních konfliktů mírovými prostředky. Nejinak je tomu i při řešení současné krize okolo Iráku. ČSSD v této souvislosti vyjadřuje politování, že se nepodařilo odzbrojit režim Saddáma Husajna mírovou cestou ani dosáhnout jednotného názoru v Radě bezpečnosti OSN o postupu, vedoucím k naplnění příslušných rezolucí RB, především rezoluce 1441 (2002), souvisejících s odzbrojením Irácké republiky.

31. sjezd České strany sociálně demokratické proto vyzývá členy RB OSN, a to zvláště stálé členy této Rady, aby urychleně hledali řešení, které povede k ukončení války a nastolení trvalého míru v Iráku.

31. sjezd ČSSD vyjadřuje v této souvislosti podporu dosavadnímu postupu vlády ČR. Vyzývá ji, aby i nadále postupovala při svých rozhodováních ohledně řešení irácké krize přísně v souladu s mezinárodním právem a aby bez existence mandátu OSN nevydala souhlas k zapojení řádných jednotek Armády ČR do válečných operací, s výjimkou zapojení do humanitárních a záchranných prací."