Váš manžel už oznámil, že přerušíte podnikání. Zaměříte se tedy na charitu?

Po zkušenostech, které mám, se chci věnovat charitě, ale jak jsem poznala řadu novinářů, pozitivní věci je nezajímají. A co je horší, snaží se i zde skandalizovat čistě charitativní činnost, které se věnuji prvním rokem. Mohu říci, že nadačnímu fondu věnuji značnou část svého času.

Pokud jde o mou firmu Denna, rozhodla jsem se svou aktivitu u ní přerušit a renomované kanceláři přenechat všechny potřebné právní kroky. Chci zdůraznit, že účetnictví mé firmy je v naprostém pořádku a došlo i ke kontrole auditem. Již jsem podnikla příslušné kroky proti lživým informacím o mém podnikání uváděným v Respektu, které poté bohužel převzala většina elektronických a tištěných médií.

V okamžiku, kdy jste se dozvěděla, že vaše ručitelka bankovního úvěru Libuše Barková je stíhána za pojišťovací podvod, nenapadlo vás, že můžete způsobit manželovi problémy?

Ručení za můj úvěr bylo poskytnuto v době, kdy ručitelka nebyla trestně stíhána. Ctím presumpci neviny a nebudu se pod mediálním tlakem zříkat svých známých - v těžké době pro ně. Ale je jasné, že kdyby si má firma brala úvěr později, tak bych s ohledem na manžela hledala jiného ručitele.

Jsou vaše podnikatelské aktivity součástí přiznání, které odevzdává váš manžel v parlamentu?

Manžel každoročně předkládá přiznání v parlamentu dle příslušného zákona, a pokud vím, o mých podnikatelských aktivitách v souladu se zákonem informoval.