Altner požádal ČSSD o zbavení mlčenlivosti proto, aby i on mohl podat další informace médiím a veřejnosti. Odmítavé stanovisko zašle sociální demokracie advokátovi písemně prostřednictvím své právní kanceláře, řekla mluvčí ČSSD Lucie Orgoníková.

Zdeněk Altner, který ČSSD spor o Lidový dům vyhrál, chce po soc. dem. dodržení smlouvy, kterou s ním uzavřela, a jeho nároky mohou dosáhnout až k 600 miliónům korun. [celá zpráva]

Podle soc. demokrata, který je o věci informován, ale nepřál si být jmenován, může být částka až 600 miliónů způsobena tím, že smlouva má obsahovat vysoké penále za každý den neplnění.

Deset procent z pronájmů i pro dědice

Gross Právu dříve potvrdil, že Altner již od ČSSD obdržel více než 50 miliónů korun poté, co soud přiřkl Lidový dům sociálnědemokratické a. s. Cíl. Dožaduje se však podle představitelů soc. dem. plnění dalších ustanovení smlouvy, které ČSSD neuznává. Mluvčí soc. dem. Lucie Orgoníková Právu řekla, že podle smlouvy má Altner získat nejen desetiprocentní podíl ze získaného majetku, což mělo být zmíněných 50 miliónů, ale také desetiprocentní podíl ze všech pronájmů Lidového domu s platností i pro Altnerovy dědice.

Na Altnerův postup podala ČSSD podle Orgoníkové už v roce 2001 stížnost kontrolní komisi České advokátní komory a obdržela informace, že kárný žalobce ČAK podal na Altnera na základě této stížnosti kárnou žalobu.

"Soc. dem. považuje nárok pana Altnera za neplatný pro nedostatek určitosti a především pro rozpor s dobrými mravy. Obvodní soud pro Prahu 1 vydal rozhodnutí ve prospěch pana Altnera, které nabylo účinnosti v prosinci 2004. My jsme proti tomuto rozhodnutí podali odvolání k městskému soudu, rozhodnutí je nepravomocné." uvedla dříve Orgoníková.