Největší růst zaznamenala Poslanecká sněmovna, které oproti prosinci důvěřuje o 10 procent více lidí. S 28 procenty jí patří předposlední, páté místo před Senátem, který zaznamenal pětiprocentní nárůst. "Obě komory Parlamentu ČR se ve své důvěryhodnosti přiblížily hodnotám, které dosahovaly v září a říjnu loňského roku," uvádí CVVM.

Prezidentova důvěryhodnost v očích občanů však pomalu klesá. Jestliže loni v březnu a květnu hlavě státu důvěřovalo 77 procent lidí, od června začala jeho důvěryhodnost klesat až na současných 71 procent.

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
DŮVĚRA X/04 XI/04 XII/04 I/05
Prezident 73 73 72 71
Vláda ČR 40 31 28 34
Poslanecká sněmovna 27 23 18 28
Senát 23 19 17 22
Krajské zastupitelstvo 42 48 42 46
Obecní zastupitelstvo 62 63 60 66
Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí "rozhodně důvěřuje" a "spíše důvěřuje".

S politickou situací v naší zemi bylo v lednu 2005 spokojeno 14 % dotázaných, nespokojenost vyjádřilo 54 %. Ani spokojeno, ani nespokojeno bylo 29 % respondentů.