Předseda kárného senátu Karel Šimka zdůraznil, že soudcovská práce je výsada a velká odpovědnost, na soudce je proto nutné klást „nekonečně vyšší nároky než na běžného zaměstnance”.

Tichý se kvůli své nemoci několikrát do roka stahuje do ústraní a věnuje se úvahám o alternativní historii. Když ataka udeří, není schopen se soustředit na práci, bere si nemocenskou nebo čerpá dovolenou.

„Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní," řekl k závěrům zdravotního posudku za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Stavy si nenavozuje sám. Pozná sice, že přicházejí, není ale schopen si je ukončit,” řekl Žukov. Tichý se léčí od dětství.

I soudce podle Šimky může být nemocný, nicméně Tichého stav je natolik vážný, že jej nelze skloubit s nároky justice.

Šestačtyřicetiletý Tichý působil na civilním úseku Okresního soudu v Jindřichově Hradci.