Jiří Hanák v projevu po převzetí ceny řekl, že to je dobrá příležitost připomenout lidi, kteří se nedožili svobody. Poděkoval těm, kteří hlásali svobodu nehledě na okolnosti jak za doby nacismu, tak během komunistického vládnutí.

Finanční odměnu za první cenu, která činí 60 tisíc korun, věnuje Hanák rovným dílem česko-slovenskému čtrnáctideníku Mosty a internetovému deníku Názor.

První cena je podle stanov Sdružení udělována novináři, publicistovi nebo skupině publicistů v oboru tisku, rozhlasu, televize a internetu za celoroční činnost nebo jednorázový mimořádný výkon, přesahující rozsahem a významem užší časový horizont.