Odpůrci trvalé stavby se obávají hluku, prachu, znehodnocení nemovitostí, pokřivené tváře krajiny, sesuvů půdy a skládky čehokoliv ukrytého v 96 tisících kubíků zeminy. Lidé nechápou funkci navážky deklarované jako ochranný val, který má oddělit ne příliš frekventovanou silnici, na níž je zvýšený provoz pouze v době řepné kampaně v protějším cukrovaru.

Nikoho jsme nežádali, aby nás před něčím chránil. Val nám znemožní rozhled a pozemky znehodnotímajitel sousedního pozemku

„Gigantický val v záplavové oblasti řeky Dědiny, který je v rozporu s územním plánem, má tvořit trojice samostatných kopců mezi širokou mezerou ochranného pásma sloupů vysokého napětí. Tak jaký ochranný protihlukový účinek,“ argumentuje Milan Žďárek, nezávislý starosta Českého Meziříčí, jenž se proti stavbě na soukromém pozemku spolu s fabrikou AGE a trojicí občanů odvolal ke královéhradeckému krajskému úřadu.

Stavební úřad v Opočně neshledal v úložišti zeminy svážené ze širokého okolí nic závadného a vydal proti vůli obce územní rozhodnutí. Námitky odpůrců až na výjimky smetl se stolu. „Val má sloužit jako protihlukový prvek pro budoucí zástavbu na sousedních pozemcích,“ píše šéf odboru výstavby opočenské radnice Dalibor Štěpán.

„Jako majitel sousedního pozemku žádnou stavbu neplánuji, a pokud vím, stavět nechtějí ani sousedé. Nikoho jsme nežádali, aby nás před něčím chránil. Val nám znemožní rozhled a pozemky znehodnotí,“ konstatoval majitel nemovitosti ohrožené hradbou Filip Syrůček, podle něhož název ochranný val zastírá prvoplánové úložiště stavebního materiálu.

„Vlastnosti 96 tisíc kubíků uložené zeminy a kamení budou deklarovány akreditovanou laboratoří,“ dodává Štěpán.

Starosta Milan Žďárek na místě plánovaného valu.

Starosta Milan Žďárek na místě plánovaného valu.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Záměr změnit část meziříčské roviny ve vrchovinu napadl 28letého ředitele pražské stavební firmy Vojtěcha Satrapu. Podnikatel koupil v Českém Meziříčí pozemek s úmyslem ho postupně zavézt hlušinou.

„Jako stavební firma potřebujeme někde uložit přebytečnou zeminu, v čemž spolupracujeme s dalšími velkými firmami. Úložiště materiálu neškodného pro životní prostředí jsme nazvali ochranný val. Obě věci dokážeme vzájemně propojit,“ popsal byznys s nadbytečnou zeminou Satrapa.

Starosta Milan Žďárek ukazuje polohu plánovaného valu.

Starosta Milan Žďárek ukazuje polohu plánovaného valu.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Starosta zprvu souhlasil, pak otočil,“ podotkl podnikatel. „Ani náhodou,“ odvětil starosta. „Jde o lukrativní kšeft. Jednoduše si obstaráte pozemek, na němž zlegalizujete skládku, o kterou je enormní zájem,“ zjednodušeně přiblížil jeden z podnikatelů. „Jde o kšeft za možná 50 milionů korun,“ podotkl starosta.

Val, údajně připravený pojmout navážku z připravovaného obchvatu okolo Opočna a možná i dálnice D11, považují odpůrci za těžkou hrozbu. „Může jít o státní zájem, proti čemuž se těžko bojuje,“ míní.