Manželé podstupovali léčbu neplodnosti na jedné z klinik. Manžel podepsal v roce 2014 informovaný souhlas s kryokonzervací spermií a o několik měsíců později manželé podepsali také souhlas s léčbou neplodnosti metodou mimotělního oplodnění. Po několika měsících od začátku procedury ovšem manžel zemřel a klinika odmítla proces umělého oplodnění dokončit, neboť podle jejího názoru k tomu chyběl platný souhlas manžela.

Žena se proto obrátila na soudy, ovšem neuspěla. Justice jí vzkázala, že právní předpisy umožňují umělé oplodnění pouze páru a nelze předjímat vůli jejího manžela a nahrazovat ji soudním rozhodnutím.

Nová sněmovna Ústavního soudu

Nová sněmovna Ústavního soudu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Právní pochopení nenašla žena ani u ÚS. „Jsme si vědomi, že popsaná životní situace je pro stěžovatelku více než citlivá. Nicméně závěry soudů považujeme za ústavně konformní. Podle US je především na zákonodárci, aby stanovil podmínky a pravidla pro vznik života jiným než tradičním způsobem,“ konstatoval soudce Lichovník.

„V tomto případě nelze vyloučit pochybnosti stran skutečné vůle zesnulého manžela stát se otcem i po své smrti. Informovaný souhlas s kryokonzervací spermií totiž obsahoval výslovné ustanovení o zničení tohoto biologického materiálu v případě jeho úmrtí,“ dodali soudci.