„Na základě kontrolního zjištění z února letošního roku jsme vydali sankční rozhodnutí. Dotčený subjekt si podal opravný prostředek, takže dosud není pravomocné,“ řekla Právu ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Plzni Petra Langová. Podrobnosti ale nechtěla sdělit s ohledem na to, že řízení má správní charakter a do jeho pravomocného skončení je neveřejné.

„Já vám k tomu také nic neřeknu. Je to v řízení,“ uvedla na dotaz Práva ředitelka školky Jitka Adamcová. O moc sdílnější nebyl ani starosta obce Petr Slavík. „Když vám to řekla hygiena, tak je to asi pravda,“ reagoval Slavík. Na otázku, jak se k tomu obec jako zřizovatel školky postaví, neodpověděl. „Mám teď jednání,“ řekl a zavěsil telefon.

Podnět k měření podali rodiče

Hygienici naměřili vysoké hodnoty těkavých organických látek při rekonstrukci budovy. Školku okamžitě zavřeli. „Zjistili jsme nadměrné koncentrace těkavých organických látek ze styrenu a xylenu. Hodnoty byly pětinásobně až šestinásobně překročeny,“ uvedla Langová.

Podle ní bylo měření provedeno na základě podnětu rodičů. Ti si stěžovali na zápach, který u jejich dětí vyvolal zdravotní problémy. „Dcera měla pořád bolesti hlavy, oteklé oči a chrastilo to v ní. Zpočátku jsme to přikládali chřipce. Její stav se zhoršil, dostala zánět průdušek, nezabírala ani antibiotika,“ řekla Michaela Pokorná. Že problémy její dcery souvisí s toxiny, potvrdili i lékaři.

Látky se zřejmě uvolňovaly z nátěru podkroví a střechy. Xylen se používá jako organické rozpouštědlo. Stejně jako styren dráždí dýchací cesty a ohrožuje nervový systém. Ve vyšších koncentracích může způsobit smrt.

Po stavebních úpravách byla školka znovu otevřena 3. října.