"Žalovaný pozemky řádně nabyl kupní smlouvou v roce 1998. Vydržecí lhůta deseti let v dobré víře u něj nepřichází v úvahu, ale koupil jej od státu a soud neuznal námitky, že ten podle dekretu číslo 12 prezidenta republiky z roku 1945 Františku Kinskému konfiskoval majetek neoprávněně," vysvětlila soudkyně Soňa Soukupová.

Námitky Kinského, že v době konfiskace byl nezletilý, neměl určeného opatrovníka a neproběhl individuální správní akt konfiskace, nebyly podle soudu dostatečným důvodem k uznání Kinského nároku na navrácení majetku, který býval součástí panství Kinských na Heřmanoměstecku.

"V letech 2001 až 2004 podal Kinský u našeho soudu celkem 54 žalob na určení vlastnictví. Tri případy byly pravomocně skončeny, protože žaloby byly staženy nebo žalovaný zemřel. Okresní soud vynesl zatím 10 rozsudků, žádný však není pravomocný, vždy následovalo odvolání," rekapituloval dosavadní průběh Kinského soudů René Tinz, mluvčí Okresního soudu Chrudim.