"Případní zájemci mohou DMS třem organizacím: ADRA, Člověk v tísni a Česká katolická charita - stále posílat," sdělila Brůhová.

Podle ní dnes k patnácté hodině nejvíce DMS získala na konto DMS Asie ADRA (1 598 027,-), následoval projekt DMS SRILANKA Člověka v tísni (151 014,-) a DMS INDONESIE České katolické charity (19 511,-).

Součtem občané ČR odeslali 1 768 552 DMS. Celkem tak věnovali lidem v Asii postižené přírodními živly jen přes zprávy z mobilních telefonů více než 63 mil. Kč.

Do Asie jde 32,20 Kč

Do humanitárního projektu se zapojili všichni operátoři v ČR.

Rekord v počtu přijímaných DMS přitom padl 5. ledna, kdy se vláda vzdala DPH.

Tehdy se sešlo 234 tisíc zpráv za 7,5 miliónu korun.

Cena jedné DMS je 35,7 Kč. Na pomoc Asii jde přitom 32,20 Kč; 3,50 Kč pokrývá náklady operátorů, Fondu dárců a poskytovatele služby ATS.