V kapli Panny Marie stával oltář od roku 1888, ale 8. května 1945 byl nacisty těžce poničen spolu s arkýřem kaple. Během oprav Staroměstské radnice byly některé části nalezeny a doplněny o ty zachovalé. Proběhlo náročné restaurování a v úterý odpoledne byl oltář veřejnosti odhalen v plné kráse.

Oltář byl i s kaplí vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou.

Oltář byl i s kaplí vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou.

FOTO: Novinky

„Malby byly rekonstruovány podle dobových fotografií. Oltář je dílem Josefa Mockera, známého regotizátora, ale podílelo se na něm několik autorů,” řekl Novinkám vikář 1. pražského vikariátu Vladimír Kelnar.

Dominantou oltáře je uprostřed Madona, po stranách se nachází dva zemští patroni - sv. Ludmila a sv. Václav. „Oltář je doplněn sochařským programem, kde v té horní částí triumfuje žehnající Kristus,” doplnil Kelnar.

Čest legionářům

Slavnostní akt byl také doplněn také o požehnání kardinálem Dominikem Dukou a současně také byla připravena urna s prstí hrdinů od Zborova. „Ta už tady kdysi byla, protože tento oltář za 1. republiky symbolizoval hrdinství českého lidu a zejména legionářů na Dálném východě,” vysvětlil vikář s tím, že tato tradice byla násilně přervána v roce 1948 s nástupem totalitní moci.

V kapli se také navázalo na tradici. Do oltáře byla uložena urna s ostatky legionářů padlých u Zborova.

V kapli se také navázalo na tradici. Do oltáře byla uložena urna s ostatky legionářů padlých u Zborova.

FOTO: Novinky