Více než čtvrtina české veřejnosti, 26 procent, se domnívá, že korupce je zcela nepostradatelnou součástí života a že kdo chce "vyžít, musí dávat".

Opačný názor, tedy přesvědčení, že úspěchu a výhod lze dosáhnout i legální cestou, zastává 11 procent lidí. Další skupina, do níž patří 27 procent oslovených, pak soudí, že ačkoli někdo podobné metody využívá, obecně se lze bez úplatků při troše trpělivosti obejít.

Podle analytiků je korupční klima v tuzemsku značně rozšířené. K tomu, že občas dává úplatek, se v průzkumu přiznalo osm procent lidí, což je o dvě procenta víc než v loňském roce. Šest procent respondentů na dotaz odmítlo odpovědět. Výjimečně pak uplácí 26 procent, vyplývá z šetření GfK.

Nejčastěji uplácejí Pražané

Mezi skupiny náchylnější ke korupčnímu chování patří zejména lidé s vyšší úrovní dosaženého vzdělání, občané s vyššími příjmy a lidé ve věku od 35 do 59 let. Nejčastěji dávají úplatky Pražané, nejméně často pak obyvatelé Moravy a západních Čech.

Lidé se podle sociologů občas liší v tom, co ještě považují za úplatek. Většina se shoduje na tom, že úplatkem je například poskytnutí finanční částky úředníkovi či politické straně výměnou za určité výhody. Někteří z dotázaných ale za uplácení považují i spropitné při placení v restauraci či darování drahé květiny učitelce na konci školního roku.